schließen
Druckversion
Mittwoch, 23. September 2020

Grupa przedsiębiorstw K&S: planowanie, budowa, prowadzenie

Przedsiębiorstwo

Firma K&S została założona w roku 1981 i należy do czołowych oferentów w Niemczech w dziedzinie budowy i prowadzenia rezydencji dla Seniorów. Główny człon grupy przedsiębiorstw stanowi przedsiębiorstwo rodzinne K&S - Dr Krantz Sozialbau und Betreuung SE & Co. KG.

W ponad 75 placówkach niemal we wszystkich niemieckich krajach związkowych utrzymujemy powyżej 8.000 miejsc mieszkalnych i opieki.

Grupa przedsiębiorstw zatrudnia ponad 2.200 wykwalifikowanych pracowników.

Nasze usługi

Punktem odniesienia dla wszelkich planów i projektów naszych przedsięwzięć budowlanych i modeli opieki zawsze jest przyszły rezydent. Jako wykonawca generalny i wyspecjalizowany partner serwisowy projektujemy, budujemy i prowadzimy rezydencje dla Seniorów w ramach zamówień własnych i obcych, jak również świadczymy różnorodne usługi na rzecz osób, znajdujących się pod naszą opieką. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu rezydencji dla Seniorów doskonale znamy ich potrzeby i wymagania i uwzględniamy je od samego początku tworzenia projektów budowlanych.

Odpowiedzialność ekonomiczna i społeczna

 

Pracujemy w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej. Równocześnie K&S spełnia zadania społeczno-polityczne. Jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności społecznej, a siły do niesienia pomocy czerpiemy ze zrozumienia trudnego położenia i psychologicznie obciążającej sytuacji osób starszych, które nie należą do uprzywilejowanej części naszego społeczeństwa.

Swoją świadomość uzupełniamy doświadczeniem zdobytym na gruncie przedsiębiorczości. Rozsądne gospodarowanie dostępnymi środkami oraz wysoki stopień transparencji na każdym etapie projektu jest dla nas kwestią całkowicie oczywistą.

 

W stosunku do konkurencji K&S wyróżniają następujące cechy

  • Angażowanie wykwalifikowanego personelu
  • Prowadzenie domowej kuchni, która dzięki wykształconemu personelowi kuchennemu gwarantuje wyżywienie o wysokiej jakości
  • Wybór ładnych budynków z dobrym wyposażeniem
  • Różnorodność świadczonych usług
  • Korzystne stosunki pomiędzy cenami, usługami i jakością

TypTitelDateigröße